Skip to content Skip to navigation

Cá cược thể thao Saba

Chúc mừng nhóm sinh viên Thạch Cảnh Nhựt, Phan Đặng Trúc Quyên và nhóm nghiên cứu InSecLab đã có công trình nghiên cứu "A Blockchain-based Secured and Privacy-Preserved Personal Healthcare Record Exchange System" được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị quốc tế "Research in Intelligent and Computing in Engineering" (RICE2021). Kỷ yếu hội nghị RICE2021 thuộc danh mục hội nghị khoa học uy tín của các danh mục ISI Proceedings, EI-Compendex, SCOPUS, MetaPress, Web of Science và Springerlink.

Nghiên cứu này tập trung vào việc xây dựng một nền tảng chia sẻ dữ liệu khám chữa bệnh một cách an toàn và đảm bảo quyền riêng tư bằng chuẩn hồ sơ điện tử FHIR và công nghệ Blockchain. Đây là đề tài Khóa luận tốt nghiệp được Cảnh Nhựt và Trúc Quyên (sinh viên ngành An toàn thông tin, lớp ANTT2016) thực hiện nghiêm túc trong thời gian tham gia nghiên cứu về công nghệ Blockchain tại Phòng thí nghiệm An toàn thông tin.

Hội nghị quốc tế lần thứ sáu về nghiên cứu máy tính thông minh trong lĩnh vực kỹ thuật (RICE-2021) hướng tới việc giới thiệu, đề xuất những phát triển công nghệ quan trọng gần đây và các ứng dụng, hệ thống, công cụ, môi trường và cơ sở hạ tầng dựa trên xu hướng tương lai trong lĩnh vực máy tính và các lĩnh vực liên quan.

Xin chúc mừng sự cố gắng của các bạn đã được ghi nhận, xin chúc mừng giáo viên hướng dẫn.

Nguồn: Phòng thí nghiệm An toàn thông tin - UIT InSec Lab

async> View My Stats