Skip to content Skip to navigation

Cá cược thể thao Saba

Vào ngày 3-4/8/2023 vừa qua, 40 cán bộ giảng viên Trường Đại học Công nghệ thông tin ĐHQG-HCM đã tham gia khoá tập huấn giảng viên theo Đề án Khung năng lực và phẩm chất sinh viên tốt nghiệp ĐHQG-HCM với chủ đề “Năng lực lõi của giảng viên”.

Nhằm đáp ứng kịp thời về chất lượng người lao động trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự tiến bộ vượt bậc của khoa học - công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt triển khai Đề án Khung năng lực và phẩm chất sinh viên tốt nghiệp ĐHQG-HCM tại Quyết định số 70/QĐ-ĐHQG ngày 12 tháng 02 năm 2020.

Chương trình tập huấn lần này khai thác lần lượt 5 kỹ năng: Nhận diện, Diễn thuyết, Điều phối, Phản hồi, Huấn luyện. Dưới sự dẫn dắt của Chuyên gia Võ Thành Đăng (Danny Võ), chương trình tập huấn mong muốn mang lại nhiều bài học thú vị giúp nâng cao kỹ năng cũng như phát huy tinh thần của các giảng viên.

Với triết lý “Hạnh phúc từ bên trong”, buổi huấn luyện đã tích hợp năng lượng sinh học và sức mạnh tiềm thức vào phần lõi của chương trình huấn luyện. Từ đó, hiện thực hóa tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của ĐHQG-HCM trong công tác đào tạo nguồn nhân lực; định hướng các chương trình đào tạo, giúp tăng cường sự liên kết trong hệ thống ĐHQG-HCM; đồng thời tạo nên bản sắc sinh viên, giúp sinh viên có khả năng thành công trong nghề nghiệp và cuộc sống.

Trong giai đoạn 2020-2025, mục tiêu chính của Đề án là xây dựng khung năng lực và phẩm chất sinh viên tốt nghiệp ĐHQG-HCM và thí điểm đào tạo các ngành hướng đến tạo sự thống nhất, liên thông trong hoạt động đào tạo cũng như tạo tính đặc thù (khác biệt) trong sản phẩm đào tạo (bậc đại học) của ĐHQG-HCM. Với mục tiêu này, Đề án sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

-    Xây dựng khung năng lực và phẩm chất sinh viên tốt nghiệp ĐHQG-HCM.

-    Triển khai khung năng lực và phẩm chất sinh viên tốt nghiệp ĐHQG-HCM và Khung trình độ quốc gia Việt Nam vào chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo thí điểm.

-    Xây dựng khung phát triển CTĐT cho ĐHQG-HCM.

-    Thực hiện thí điểm các CTĐT theo khung năng lực và phẩm chất sinh viên tốt nghiệp ĐHQG-HCM và Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

-    Đúc kết, nhân rộng và chia sẻ kết quả xây dựng và triển khai khung năng lực và phẩm chất sinh viên tốt nghiệp.

Trúc Mai