Skip to content Skip to navigation

Saba Sports Việt Nam

Tính đến 16h00 ngày 20/08/2015, đã có 1270 hồ sơ hợp lệ (không tính số hồ sơ đã rút) và đã cập nhật thông tin trên hệ thống của Bộ.
Chúng tôi cung cấp bảng thống kê tính đến 16h00 ngày 20/08/2015 như sau (đây là thông báo cuối cùng):

Để có được thông tin chính xác về vị trí hiện tại của mình (đã loại các thí sinh đã trúng tuyển các nguyện vọng cao hơn) thí sinh cần đăng nhập vào tài khoản online đã tạo trước đó, hoặc tạo mới nếu chưa có. Ngoài ra những thí sinh đăng nhập vào tài khoản của mình cũng có thể tra cứu các ngành nên đăng ký với mức điểm của mình tại thời điểm kiểm tra bằng cách vào menu Tra cứu => Tư vấn đăng ký xét tuyển.

Ban tuyển sinh trường ĐH CNTT.

async> View My Stats