Skip to content Skip to navigation

Nền tảng thể thao Sabah

1. Tuyển thẳng vào tất cả các Ngành của Trường đối với học sinh thỏa một trong các điều kiện sau:
- Tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic Tin học quốc tế;
- Đạt từ giải ba trở lên môn thi Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT;
- Đạt từ giải ba trở lên môn thi Tin học trong Hội thi Khoa học Kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức.
2. Ưu tiên xét tuyển vào tất cả các Ngành đối với học sinh sau khi thi tuyển đại học hệ chính quy năm 2014 đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, không có môn nào bị điểm không, và thỏa một trong các điều kiện sau:
- Đạt giải các môn thi Tin học, Toán, Vật lý, Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT;
- Đạt giải các môn thi Tin học, Toán, Vật lý, và Hóa học trong Hội thi Khoa học Kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức.
Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Thí sinh thực hiện theo hướng dẫn trong công văn số 1815/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ giáo dục và Đào tạo ngày 8/4/2014. Xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Xem thêm: https://www.annapalermo.com/tin-tuc-su-kien/thong-tin-tuyen-sinh/190-ho-so-tuyen-thang-uu-tien-xet-tuyen-nop-truoc-206.html

Tập tin đính kèm:

async> View My Stats