Skip to content Skip to navigation

Saba Sports Việt Nam

Căn cứ báo cáo thống kê điểm thi và phương án điểm chuẩn của Ban thư ký;

Căn cứ kết luận của Hội đồng Tuyển sinh tại cuộc họp ngày  26/07/2012 về công tác tuyển sinh vào Trường Đại học Công nghệ thông tin thuộc ĐHQG-HCM;

Chi tiết thông báo:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày13 tháng 08 năm 2012

Số : 65/TB-ĐHCNTT-ĐTĐH

THÔNG BÁO

V/v : - Điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung, kỳ thi Tuyển sinh Đại học năm 2012

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Căn cứ báo cáo thống kê điểm thi và phương án điểm chuẩn của Ban thư ký;

Căn cứ kết luận của Hội đồng Tuyển sinh tại cuộc họp ngày  26/07/2012 về công tác tuyển sinh vào Trường Đại học Công nghệ thông tin thuộc ĐHQG-HCM;

Căn cứ vào điểm sàn đại học năm 2012 khối A, A1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Nay thông báo:

- Các thí sinh có kết quả thi tuyển sinh đại học khối A, A1 từ điểm sàn đại học năm 2012 trở lên, điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung đối với học sinh phổ thông, khu vực 3 như sau:

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

ĐIỂM XÉT TUYỂN

(đã nhân hệ số 2 môn Toán)

CHỈ TIÊU

(1)

(2)

(3)

(4)

D480101

Khoa học máy tính

20.0

80

D480102

Mạng máy tính và TT

20.0

40

D480104

Hệ thống thông tin

20.0

80

D520214

Kỹ thuật máy tính

20.0

80

Cộng :

280

- Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển gồm Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc); 01 phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh. Riêng đối với các thí sinh thi vào các trường thành viên Đại học Quốc gia TPHCM có thể bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi khi làm thủ tục nhập học.

- Thí sinh có thể nộp hồ sơ và lệ phí ĐKXT qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại trường. Nhà trường không hoàn trả lại lệ phí ĐKXT đối với thí sinh rút hồ sơ đã nộp hoặc không trúng tuyển. Lệ phí ĐKXT: 15.000đ/01 hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/08/2012 đến hết ngày 07/09/2012, kết quả xét tuyển sẽ được cập nhật trên trang web của Trường tại địa chỉ: www.uit.edu.vn.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo-Trường Đại học Công nghệ thông tin-ĐHQGHCM, Cây số 20, Xa lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh.

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH P. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Gửi ĐHQG

- Đưa lên web trường                         (Đã ký)

- Lưu Vt , PĐT

                  P. HIỆU TRƯỞNG

                                  DƯƠNG TÔN ĐẢM


Các thí sinh có thể đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung trên web tại đây.


async> View My Stats