Skip to content Skip to navigation

Nền tảng thể thao Sabah

     ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CƠ BẢN & NÂNG CAO"

(Chứng chỉ do Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG-HCM cấp)

Thời gian thi: chủ nhật hàng tuần

Hình thức thi:

NỘI DUNG HÌNH THỨC THỜI LƯỢNG
LÝ THUYẾT

- Kiến thức CNTT cơ bản

- Sử dụng máy tính cơ bản

- MS Word

- MS Excel

- MS PowerPoint

- Internet

TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH

30 PHÚT

THỰC HÀNH

- MS Word

- MS Excel

- MS PowerPoint

TRÊN MÁY TÍNH 90 PHÚT

 Hồ sơ đăng ký dự thi:

     - 3 ảnh 3x4

     - 1 chứng minh nhân dân photo

      - Chứng minh nhân dân (bản chính) để đối chiếu

Liên hệ đăng ký dự thi: 090.883.1246

async> View My Stats