Skip to content Skip to navigation

Cách chơi mới chính xác nhất của bóng đá Saba

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Thông tin công bố các quyết định trúng tuyển sau:

Quyết định số  ngày 18/8/2014 về danh sách trúng tuyển bổ sung chương trình chất lượng cao năm 2014

Quyết định số ngày 18/8/2014 về danh sách trúng tuyển chương trình tiên tiến ngành hệ thống thông tin năm 2014


async> View My Stats