Skip to content Skip to navigation

Saba Sports Việt Nam

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM thông báo danh sách công nhận trúng tuyển diện ưu tiên xét tuyển, kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015 như sau:

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015
STT Họ và tên Ngày sinh Trường THPT Thành tích Ngành trúng tuyển
1 Lê Trần Nguyên Lam 08/11/1997 PT Năng khiếu Học sinh giỏi lớp 10, 11, học kỳ I lớp 12 Kỹ Thuật phần mềm
async> View My Stats