Skip to content Skip to navigation

Nền tảng thể thao Sabah

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM thông báo danh sách công nhận trúng tuyển diện tuyển thẳng, kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015 như sau:

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN TUYỂN THẲNG
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015
(Kèm theo QĐ s ố : 94/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH  ngày 17  tháng 8  năm 2015  của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Thông tin)
Họ và tên Ngày sinh Môn đoạt giải Loại giải Ngành trúng tuyển
1. Nguyễn Lê Minh 18/10/1997 Khoa học máy tính Giải Ba Kỹ thuật phần mềm
2. Đậu Bá Kiên 12/11/1997 Khoa học máy tính Giải Ba Công nghệ thông tin
3. Phan Thanh Tùng 23/12/1997 Khoa học máy tính Giải Ba Công nghệ thông tin
4. Dương Anh Tuấn 04/05/1997 Tin học Giải Ba Kỹ thuật phần mềm
5. Võ Đại Dũng 20/08/1997 Tin học Giải Ba Kỹ thuật phần mềm
File đính kèm:
PDF icon
async> View My Stats