Skip to content Skip to navigation

Saba Sports Việt Nam

LÂM HOÀNG QUÂN
- Đại biểu Diễn đàn thủ lĩnh sinh viên Đông Nam Á - ASLF 2017

“Học Tiếng Anh là cả một quá trình dài và bạn cần một môi trường để luyện tập thường xuyên. Điều này trở nên dễ dàng hơn khi chương trình tiên tiến (CTTT) đã mang đến cho tôi quá trình 4 năm tiếp xúc và rèn luyện liên tục không chỉ về lĩnh vực công nghệ mà còn về kỹ năng sử dụng ngoại ngữ. Môi trường học ở CTTT tại #UIT hành trang cho bạn kĩ năng cần thiết và sự tự tin để bước ra các môi trường học tập và làm việc quốc tế sau này, điều này đặc biệt quan trọng với xu thế hội nhập hiện nay.”

async> View My Stats