Skip to content Skip to navigation

Cá cược thể thao Saba

HUỲNH VĂN TÍN

- Bài báo khoa học tại Hội nghị Quốc tế RIVF 2020

Đối với tôi, 4 năm học đại học tại UIT là thời gian đáng giá nhất trong cuộc đời: tôi được học bởi những người THẦY là chuyên gia đầu ngành, tôi được trao cơ hội để phát triển.

Và dù có được có mất, UIT là môi trường, là chất xúc tác cho những trải nghiệm tuyệt vời xuyên suốt 4 năm ấy. Cho nên là nếu được quay lại và chọn lại, tất nhiên vẫn sẽ là con đường này mà thôi.

Tôi chọn UIT!

async> View My Stats