Skip to content Skip to navigation

Cá cược thể thao Saba

Nhằm giúp thí sinh khỏi sai sót trong khi làm hồ sơ , ảnh hưởng quyền lợi dự thi đại học, năm 2013, bộ phận tư vấn tuyển sinh của Trường ĐH Công nghệ Thông tin hướng dẫn thí sinh cách ghi hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) vào Trường ĐH Công nghệ thông tin năm 2013 như sau:

+ Hồ sơ dự thi ĐH, CĐ năm 2013 gồm:

- Một túi đựng hồ sơ: Mặt trước ghi các thông tin cần thiết mà thí sinh phải điền đầy đủ, mặt sau là một số lưu ý về làm hồ sơ đăng ký dự thi (đây chính là một phiếu ĐKDT và sẽ được gửi đến trường ĐH, CĐ nơi thí sinh ĐKDT).

- Phiếu số 1: Mặt trước có nội dung giống mặt trước của túi đựng hồ sơ, mặt sau gồm các thông tin về tên và ký hiệu các trường đại học , cao đẳng .

- Phiếu số 2: Mặt trước của phiếu về cơ bản giống mặt trước của túi đựng hồ sơ, mặt sau là hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi.


+ Tiến hành làm hồ sơ đăng ký dự thi Đại học và Cao đẳng, cụ thể như sau:

hdduthi2013 1

Lưu ý:

     + Mục 2:

- Mục khối thi: thí sinh có thể chọn khối thi A hay A1

- Mục Mã ngành: thí sinh ghi theo bảng sau

Mã ngành

Tên ngành

D480101

Khoa học máy tính

D480102

Truyền thông và mạng máy tính

D480103

Kỹ thuật phần mềm

D480104

Hệ thống thông tin

D520214

Kỹ thuật máy tính

D480201

Công nghệ thông tin

Ngành này có 2 chuyên ngành

- Công nghệ thông tin

- An ninh thông tin

- Phần chuyên ngành: thí sinh không ghi (trừ khi thí sinh muốn thi vào chuyên ngành An ninh thông tin)

- Nếu thí sinh muốn học chuyên ngành An ninh thông tin thì ghi mã ngành là D480201 (ngành Công nghệ thông tin) và ghi thêm ở mục chuyên ngành là An ninh thông tin.

+ Mục 3: Nếu thí sinh có nguyện vọng 1 học  tại Trường ĐH Công nghệ Thông tin thì Mục 3 để trống.

+ Mục 4: Năm nay, Trường ĐH Công nghệ Thông tin có tuyển sinh 150 chỉ tiêu liên thông chuyên ngành Công nghệ thông tin (mã ngành D480201), thí sinh dự thi liên thông đánh dấu “X” vào ô bên phải.

Nếu thí sinh đánh đấu “X” ở Mục 4 thì phải chọn ngành Công nghệ thông tin (mã ngành D480201) ở Mục 2 và không ghi ở phần chuyên ngành.

hdduthi2013 2

Lưu ý:

  + Mục 9: Các đối tượng được quy định cụ thể trong Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013 )

hdduthi2013 3

Lưu ý:

Lưu ý:

Lưu ý:

+ Mục 10: Hộ khẩu thường trú

(Thí sinh xem trong phần cuối cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 201 3 )

     + Mục 12: Thuộc khu vực nào  thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó (trong ba năm THPT hoặc tương đương, học ở khu vực nào lâu hơn thì hưởng ưu tiên của khu vực đó) (KV1, KV2-NT, KV2, KV3)

     + Mục 14: Tốt nghiệp TCCN, CĐN, CĐ: phần này chỉ dành cho thí sinh thi liên thông) . Thí sinh thi liên thông phải chọn ngành Công nghệ thông tin (D480201) ở mục 2

     + Mục 15: Nếu thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT tại Trường ĐH Công nghệ thông tin thì ghi Nơi nộp Hồ sơ ĐKDT: Trường ĐH Công nghệ thông tin - mã đơn vị ĐKDT: 99.

     + Mục 16: Thí sinh dự thi  tại Vinh thì ghi V, tại Cần Thơ ghi C, tại Quy Nhơn ghi Q, tại Hải Phòng thì ghi H vào ô (nếu không thì để trống ).

     + Mục 17: Giấy chứng minh số : (Ghi mỗi số vào 1 ô)

- Tiếp theo, để hoàn tất hồ sơ, thí sinh cần ghi rõ ngày tháng năm làm hồ sơ, ký tên, dán ảnh 4x6 và có xác nhận của trường (nếu đang là HS, SV) hoặc của công an xã/phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương). Cách ghi tương tự đối với phiếu số 1 và phiếu số 2.


+ Hồ sơ hoàn tất gồm:

• Túi đựng hồ sơ có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, phiếu số 1 và phiếu số 2 (đã điền đủ thông tin).

• 3 ảnh chân dung cỡ 4x6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã tỉnh/huyện và mã đơn vị ĐKDT vào mặt sau tấm ảnh), 3 ảnh này để trong một phong bì nhỏ.

• Hai phong bì có dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (địa chỉ này nên giống với mục 18).

• Bản sao các giấy chứng nhận hợp pháp nếu là đối tượng ưu tiên (con liệt sĩ, con thương binh...).

- Mục khối thi: thí sinh có thể chọn khối thi A hay A1

- Mục Mã ngành: thí sinh ghi theo bảng sau

Mã ngành

Tên ngành

D480101

Khoa học máy tính

D480102

Mạng máy tính và truyền thông

D480103

Kỹ thuật phần mềm

D480104

Hệ thống thông tin

D520214

Kỹ thuật máy tính

D480201

Công nghệ thông tin

Ngành này có 2 chuyên ngành

- Công nghệ thông tin

- An ninh thông tin

- Phần chuyên ngành: thí sinh không ghi (trừ khi thí sinh muốn thi vào chuyên ngành An ninh thông tin)

- Nếu thí sinh muốn học chuyên ngành An ninh thông tin thì ghi mã ngành là D480201 (ngành Công nghệ thông tin) và ghi thêm ở mục chuyên ngành là An ninh thông tin.


async> View My Stats