Skip to content Skip to navigation

Saba Sports Việt Nam

Căn cứ báo cáo thống kê hồ sơ đăng ký nguyện vọng bổ sung của Ban thư ký;

Căn cứ kết luận của Hội đồng Tuyển sinh tại cuộc họp ngày 07/09/2012 về công tác tuyển sinh vào Trường Đại học Công nghệ thông tin thuộc ĐHQG-HCM;

Căn cứ vào điểm sàn đại học năm 2012 khối A của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Nay thông báo:

Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung - đợt 3: từ ngày 31/08/2012 đến ngày 07/09/2012, đối với học sinh phổ thông, khu vực 3 như sau:

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

ĐIỂM CHUẨN

(đã nhân hệ số 2 môn Toán)

D480101

Khoa học máy tính

24.0

D480104

Hệ thống thông tin

24.0

D520214

Kỹ thuật máy tính

24.0

Xem chi tiết thông báo .


async> View My Stats