Skip to content Skip to navigation

Saba Sports Việt Nam

kỳ thi tuyển sinh đai học năm 2012

Thí sinh nhận giấy báo nhập học tại Trường ĐHCNTT ngày 7,8 tháng 9 năm 2012

Sáng ngày thứ hai (10/9/2012) thí sinh đến Trường làm thủ tục nhập học


async> View My Stats