Skip to content Skip to navigation

SABAThể thao

Trường ĐH Công nghệ thông tin đã công nhận 05 thí sinh trúng tuyển kỳ thi Tuyển sinh Đại học năm 2013 vào Trường Đại học Công nghệ Thông tin theo diện tuyển thẳng như sau:

 STT  Họ và tên  Ngày sinh  Môn đạt giải  Loại giải  Ngành trúng tuyển
1  Nguyễn Cao Thống  26/07/1995  Tin học  Giải Ba  Công nghệ thông tin
2  Nguyễn Hữu Thanh Cảnh  17/09/1995  Tin học  Giải Ba  Khoa học máy tính
3  Võ Cường  15/03/1995  Tin học  Giải Ba  Truyền thông và mạng máy tính
4  Bùi Minh Tuấn  02/01/1995  Tin học  Giải Ba  Kỹ thuật phần mềm
5  Nguyễn Hải Minh  28/10/1995  Tin học  Giải Ba  Công nghệ thông tin

Chi tiết ở file đính kèm


Tập tin đính kèm: