Skip to content Skip to navigation

Cách chơi mới chính xác nhất của bóng đá Saba

Hội nghị khoa học The 34th International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems (IEA/AIE 2021) (Rank B) là nơi quan tâm, nhấn mạnh vào các ứng dụng của các hệ thống thông minh ứng dụng để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống thực trong tất cả các lĩnh vực bao gồm kỹ thuật, khoa học, công nghiệp, tự động hóa & người máy, kinh doanh và tài chính, y học và y sinh, tin sinh học, không gian mạng và con người tương tác máy móc.

Vừa qua, bài báo mang tên “"Machine Learning-based Empirical Investigation For Credit Scoring In Vietnam’s Banking" của nhóm sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin đã được IEA/AIE 2021 chấp nhận. Công trình được nhóm tác giả xây dựng và phát triển từ giải pháp mà nhóm đã đạt rank 6th tại cuộc thi Kalapa Credit For Student 2020 và đề tài đã được trình bày tại Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh UIT 2020.

Tác giả của bài báo gồm các sinh viên:

Trần Quốc Khánh - 18520908 - KHDL2018 (Tác giả chính)

· Dương Văn Bình - 18520505 - KHDL2018

· Trần Quang Linh - 18520997 - KHDL2018

· Lê Trần Hoài Ân - 18520426 - KHDL2018

· Nguyễn Trọng Ân - 18520434 - KHDL2018

Bằng sự tìm tòi, học hỏi và áp dụng những kiến thức đã học được, bài báo của các bạn sinh viên là một trong những công trình đầu tiên tại Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực áp dụng các phương pháp học máy hiện đại và các kỹ thuật khai phá dữ liệu để giải quyết bài toán chấm điểm tín dụng.

Ngoài những nỗ lực, sự cố gắng của các bạn sinh viên còn có sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các thầy cô, đặc biệt là giảng viên hướng dẫn ThS.Nguyễn Văn Kiệt.

Xin chúc mừng thầy và trò trường đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM đã đạt được kết quả tốt trong hội nghị vừa qua

Hải Băng

async> View My Stats