Skip to content Skip to navigation

Nền tảng thể thao Sabah

THÔNG BÁO

Về học bổng dành cho sinh viên chương trình liên kết

với Đại học Birmingham City - Vương quốc Anh (BCU)

Khóa 2021

I. ĐỐI TƯỢNG:

Sinh viên trúng tuyển diện chính thức vào chương trình BCU tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin khóa tuyển 2021.

II. NỘI DUNG:

STT

ĐIỀU KIỆN

TRỊ GIÁ

GHI CHÚ

2.1. Học bổng khuyến học

1

"Học bổng khuyến học chương trình quốc tế tài năng" có điều kiện như sau:

+ Học sinh đạt điểm thi THPTQG tối thiểu của 3 môn (tổ hợp môn A00, A01, D01, D07) từ 22 điểm trở lên hoặc từ 700 điểm kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TP.HCM (Đối với ngành Khoa học máy tính);

+ Học sinh đạt điểm thi THPTQG tối thiểu của 3 môn (tổ hợp môn A00, A01, D01, D07) từ 20 điểm trở lên hoặc từ 650 điểm kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP.HCM (Đối với ngành Mạng máy tính và An toàn thông tin);

+ Hạnh kiểm tốt;

+ Ưu tiên con các bác sĩ, y tá tuyến đầu chống dịch.

Miễn học phí 50% năm học đầu trị giá 40 triệu đồng.

30 suất/ngành

2

"Học bổng khuyến học chương trình quốc tế vượt qua thử thách" có điều kiện như sau:

+ Học sinh đạt điểm thi THPTQG tối thiểu của 3 môn (tổ hợp môn A00, A01, D01, D07) từ 20 điểm trở lên hoặc từ 650 điểm kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP.HCM (Đối với ngành Khoa học máy tính);

+ Học sinh đạt điểm thi THPTQG tối thiểu của 3 môn (tổ hợp môn A00, A01, D01, D07) từ 18 điểm trở lên hoặc từ 600 điểm kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TP.HCM (Đối với ngành Mạng máy tính và An toàn thông tin);

+ Hạnh kiểm tốt;

+ Ưu tiên con các bác sĩ, y tá tuyến đầu chống dịch.

Miễn học phí 30% năm học đầu trị giá 24 triệu đồng.

30 suất/ngành

2.2. Học bổng chứng chỉ Anh văn quốc tế

1

Sinh viên trúng tuyển và có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS từ 5.5 đến dưới 6.5

4.000.000đ

Không giới hạn số lượng

2

Sinh viên trúng tuyển và có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS từ 6.5 đến dưới 7.0

8.000.000đ

Không giới hạn số lượng

3

Sinh viên trúng tuyển và có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS từ 7.0 trở lên

10.000.000đ

Không giới hạn số lượng

2.3. Học bổng khuyến khích học tập mỗi học kỳ

1

Sinh viên có điểm trung bình học kỳ đứng đầu của mỗi khóa cho mỗi ngành đào tạo

3.500.000đ

01 suất/khóa/ngành

2

Sinh viên có điểm trung bình học kỳ đứng thứ 2, 3 của mỗi khóa cho mỗi ngành đào tạo

1.750.000đ

02 suất/khóa/ngành

2.3. Cách thức đăng ký:

 • Đối với học bổng khuyến học và học bổng chứng chỉ Anh văn quốc tế:
  • Tất cả sinh viên có nguyện vọng xét học bổng đăng ký theo biểu mẫu học bổng của Trường.
  • Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/10/2021.
 • Đối với học bổng khuyến khích học tập mỗi học kỳ:
  • Do Trường xét đầu mỗi học kỳ, bắt đầu từ học kỳ thứ 2 của khóa học, căn cứ vào kết quả học tập của học kỳ liền trước học kỳ đang xét (Ví dụ: học bổng khuyến khích học tập của học kỳ 2 sẽ được xét vào đầu học 3 sau khi có kết quả học tập tất cả các môn học kỳ 2)
  • Sinh viên không cần làm đơn.

III. LƯU Ý:

- Trong các loại học bổng (ở các mục 2.1, 2.2 và 2.3) nếu sinh viên đủ điều kiện đạt nhiều loại thì chỉ được nhận 1 học bổng có giá trị cao nhất.
- Học bổng xét theo ưu tiên hồ sơ hoàn thành thủ tục sớm nhất khi còn chỉ tiêu.
- Kết quả xét do Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Văn phòng chương trình BCU tại Việt Nam thống nhất.
- Tài khoản ngân hàng sinh viên cung cấp phải là tài khoản của chính sinh viên.
- Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ:

 • Văn phòng các Chương trình Đặc biệt, E2.1
  • Email: vpdb@uit.edu.vn
  • Website: www.oep.uit.edu.vn
  • Điện thoại: (028) 3725 2002 - Số máy nhánh: 155
 • Văn phòng Chương trình BCU tại Việt Nam
  • Email: thuan@bcu.edu.vn
  • Website: www.bcu.edu.vn
  • Điện thoại: 028 2253 9550 – 0987 420 020 – 0909 300 994
File đính kèm:
Tập tin