Skip to content Skip to navigation

Cách chơi mới chính xác nhất của bóng đá Saba

I. ĐỐI TƯỢNG:

Sinh viên trúng tuyển diện chính thức vào chương trình BCU tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin khóa tuyển 2020.

II. NỘI DUNG:

2.1. Điều kiện và giá trị học bổng:

LOẠI HỌC BỔNG

ĐIỀU KIỆN

SỐ LƯỢNG

TRỊ GIÁ HỌC BỔNG

1

Đối với tất cả tân sinh viên các ngành đóng học phí giai đoạn 1 (2,5 năm) trong 1 lần thanh toán

Tất cả SV đủ điều kiện cho tới hết chỉ tiêu

Ngành Khoa học Máy tính: 10% học phí giai đoạn 1 (2,5 năm)

Ngành Mạng máy tính và An toàn thông tin: 20% học phí giai đoạn 1 (2,5 năm)

2

Đối với tất cả tân sinh viên trúng tuyển vào chương trình Mạng máy tính và An toàn thông tin

Tất cả sinh viên đủ điều kiện cho tới hết chỉ tiêu

10% học phí giai đoạn 1 (2,5 năm) khi đóng học phí theo từng học kỳ.

3

Đối với các tân sinh viên có điểm học tập bình quân lớp 12 từ 8.0 trở lên.

Tất cả SV đủ điều kiện cho tới hết chỉ tiêu

15% học phí học kỳ 1

4

Đối với các tân sinh viên đã đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc môn Tin học, Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn

Tất cả SV đủ điều kiện cho tới hết chỉ tiêu

100%, 80%, 60% học phí học kỳ 1 tương ứng với giải nhất, nhì, ba.

 • Tổng số lượng học bổng: 120 suất
 • Nếu số sinh viên đạt điều kiện nhận học bổng nêu trên vượt quá 120 suất thì sẽ ưu tiên cho sinh viên nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển sớm nhất.
 • Đối với sinh viên đã nhận học bổng Loại 1: nếu sinh viên thôi học thì được hoàn lại 50% học phí của các học kỳ chưa học.
 • Mỗi sinh viên chỉ được nhận 01 học bổng, trường hợp sinh viên đủ điều kiện của nhiều học bổng thì sẽ được xét 01 học bổng có giá trị cao nhất.
 • Kết quả xét học bổng do Ban Điều hành chương trình BCU tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin thống nhất.

2.2. Cách thức đăng ký:

 • Tất cả sinh viên có nguyện vọng xét học bổng tuyển sinh năm 2020 đăng ký theo biểu mẫu học bổng của Trường.
 • Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/10/2020.

III. LƯU Ý:

 • Chỉ xét học bổng đối với sinh viên đăng ký theo thông báo.
 • Tài khoản ngân hàng sinh viên cung cấp phải là tài khoản của chính sinh viên.
 • Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ:
  • Văn phòng các Chương trình Đặc biệt, E2.1
 • Email: vpdb@uit.edu.vn
 • Website: www.oep.uit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3725 2002 - Số máy nhánh: 155
  • Văn phòng Chương trình BCU tại Việt Nam
 • Email: thuan@bcu.edu.vn
 • Website: www.bcu.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 225 39 550 – 0939 250 866
File đính kèm:
Tập tin
async> View My Stats