Skip to content Skip to navigation

Nền tảng thể thao Sabah

Hội Đồng tuyển sinh văn bằng hai trình độ đại học chính quy Trường Đại học Công nghệ Thông tin năm 2019 thông báo:

1. Điểm chuẩn trúng tuyển ngành Công nghệ Thông tin Văn bằng hai trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 như sau :

STT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

ĐIỂM CHUẨN

1

7480201

Công nghệ thông tin

13

                                                                                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Lưu ý:

Thí sinh tra cứu "Giấy báo trung tuyển và gọi nhập học" tại: https://www.annapalermo.com/tuyensinh/giaybao-nhaphoc  , sau đó đến Trường làm thủ tục nhập học theo hướng dẫn.

async> View My Stats