Skip to content Skip to navigation

Saba Sports Việt Nam

Nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018 như sau:

Saba Sports Việt Nam

- Hỗ trợ qua email: hotrothi2018@moet.edu.vn : từ ngày 01/4/2018 đến ngày 22/04/2018.
- Hỗ trợ qua điện thoại ( trong giờ hành chính):024-32181385;024-32181386.

+ Đợt 1: Từ ngày 01/04/2018 đến ngày 25/04/2018.
+ Đợt 2: Từ ngày 22/06/2018 đến ngày 01/08/2018.

Nền tảng thể thao Sabah

- Hỗ trợ qua email: hotroxettuyen2018@moet.edu.vn ; từ ngày 01/04/2018 đến ngày 22/04/2018.
- Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 024-32181385;024-32181386.

+ Đợt 1: Từ ngày 01/4/2018 đến ngày 25/4/2018.

+ Đợt 2: Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/8/2018.

async> View My Stats