Skip to content Skip to navigation

Nền tảng thể thao Sabah

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 292/ĐHQG-ĐH, ngày 27 tháng 02 năm 2017 về đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM).

Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM thông báo điểm sàn xét tuyển của Đợt 1 kỳ tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017 là 18 điểm cho tất cả các khối.

Điểm sàn xét tuyển này (18 điểm) được tính theo đối tượng thí sinh thuộc khu vực 3, tức những thí sinh không được hưởng điểm ưu tiên. Những thí sinh được hưởng điểm ưu tiên theo khu vực, ưu tiên theo đối tượng sẽ có điểm sàn xét tuyển thấp hơn tùy theo điểm ưu tiên của thí sinh.

async> View My Stats