Skip to content Skip to navigation

Saba Sports Việt Nam

NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

- Giải Khuyến Khích Cuộc thi Sáng Tạo Khoa Học Kĩ Thuật Cấp Tỉnh;
- Giải Khuyến Khích HSG môn Tin Học cấp Quốc Gia;
- Giải Ba Olympic Tin Học Sinh Viên Việt Nam 2018 khối Chuyên Tin;
- Giải Ba cuộc thi lập trình sinh viên Quốc tế ICPC Khu vực Phía Nam 2018;
- Giải Ba cuộc thi lập trình sinh viên Quốc tế ICPC Quốc Gia 2018;
- Giải Ba cuộc thi lập trình sinh viên Quốc tế ICPC Asia HaNoi 2018,...

"Ngày đầu đăng kí nguyện vọng vào UIT, tôi cảm thấy khá băn khoăn vì trường cách xa nhà gần 1500km. Nhưng sau một kì học tập tại UIT, tôi cảm thấy CHỌN UIT là QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN. UIT là môi trường năng động, tạo điều kiện cho sinh viên phát triển các kỹ năng của mình. Tôi có cơ hội được tiếp xúc với đội ngũ chuyên gia đầu ngành, quan tâm đến đời sống học tập và sinh hoạt của sinh viên."

async> View My Stats