Skip to content Skip to navigation

Cách chơi mới chính xác nhất của bóng đá Saba

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM thông báo công nhận trúng tuyển diện tuyển thẳng huyện nghèo (30a) gồm 05 thí sinh (danh sách đính kèm). Các thí sinh trên phải học bổ túc kiến thức 01 năm tại Trường Dự bị Đại học Tp. HCM trước khi vào học chính thức

STT Họ và tên Nữ Ngày sinh Hộ khẩu Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Sở GDĐT Ngành trúng tuyển
1 Trương Huỳnh Kim Ngân x 27/01/1999 An Phú-An Giang 51012 51010 51010 An Giang Công nghệ thông tin
2 Nguyễn Phương Nguyên x 09/09/1999 An Phú-An Giang 51010 51010 51010 An Giang Khoa học máy tính
3 Nguyễn Ngọc Quí 10/03/1999 An Phú-An Giang 51010 51010 51010 An Giang Công nghệ thông tin
4 Nguyễn Thanh Thanh x 03/02/1999 An Phú-An Giang 51010 51010 51010 An Giang Công nghệ thông tin
5 Lê Mạnh Hùng 08/07/1999 Ba Tơ-Quảng Ngãi 35037 35037 35037 Quảng Ngãi Công nghệ thông tin
async> View My Stats