Skip to content Skip to navigation

Nền tảng thể thao Sabah

Nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2017 như sau:

Saba Sports Việt Nam

- Hỗ trợ qua email: hotrothi2017@moet.edu.vn : từ ngày 01/4/2017 đến ngày 15/8/2017.
- Hỗ trợ qua điện thoại ( trong giờ hành chính): 04-32181385; 04-32181386.
+ Đợt 1: Từ ngày 01/4/2017 đến ngày 20/4/2017.
+ Đợt 2: Từ ngày 20/6/2017 đến ngày 14/7/2017.

Cách chơi mới chính xác nhất của bóng đá Saba

- Hỗ trợ qua email: hotroxettuyen2017@moet.edu.vn ; từ ngày 01/4/2017 đến ngày 15/8/2017.
- Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 04-32181385; 04-32181386.
+ Đợt 1: Từ ngày 01/4/2017 đến ngày 20/4/2017.
+ Đợt 2: Từ ngày 15/7/2017 đến ngày 01/8/2017.
async> View My Stats